स्नातक तथा स्नातकोत्तरको मौका परिक्षा सम्बन्धी सुचना

स्नातक तथा स्नातकोत्तरको मौका परिक्षा सम्बन्धी सुचना

२०५८ साल भन्दा पछि २०७५ सम्मको परिक्षाबाट सबै शैद्धान्तिक बिषय उतिर्ण  गरी प्रयोगात्मक परिक्षा , Teaching Practice , Thesis  आदि मात्र बाँकि रहेका  समय सिमा नाघेका बिद्यार्थीहरुले मौका परिक्षाको लागि आबेदन फारम भरि बुझाउन यो सुचना प्रकाशित गरियको छ |

फारम भर्ने अन्तिम म्याद :- २०७६ साल असार १८ गते  सम्म  |

परिक्षा शुल्क := नियमानुसार  |

 

 

परिक्षा शाखा

त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस  गाईघाट

Enter your keyword