३ बर्षे र ४ बर्षे स्नातक तह प्रथम बर्षको २०७६ को परिक्षा फारम खुल्यो

३ बर्षे र ४ बर्षे स्नातक तह प्रथम बर्षको २०७६ को परिक्षा फारम खुल्यो

त्रिभुवन बिश्वबिध्यालय अन्तर्गत मानविकी , ब्यबस्थापन  र शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत ३ बर्षे  र ४ बर्षे  स्नातक तह ( B.A. , BBS , B.Ed ) प्रथम बर्ष २०७६ को परिक्षा आबेदन फारम भरी बुझाउन सम्बन्धित सम्पूर्ण बिध्यार्थीहरुलाई जानकारी गराइएकोछ  |

फारम भर्ने अन्तिम म्याद :- २०७६साल असार ३० गते सम्म  |

२०६९ सालमा नाम दर्ता गरी २०७० सालमा प्रथम बर्षको परिक्षामा संलग्न बिद्यार्थीहरुको लागि यो परिक्षा अन्तिम हुनेछ |

 

 

परिक्षा शाखा

त्रि.ज.ब. क्याम्पस  गाईघाट उदयपुर

Enter your keyword