४ बर्षे B.Ed. तथा B.B.S. चौथो बर्षको २०७६ को परिक्षा फारम खुल्यो |

४ बर्षे B.Ed. तथा B.B.S. चौथो बर्षको २०७६ को परिक्षा फारम खुल्यो |

त्रि.वि.वि.अन्तर्गत यस क्याम्पसमा संचालित ४ बर्षे B.Ed र B.B.s.चौथो बर्षको २०७६ को परिक्षा आबेदन फारम माग भई आएको हुँदा सम्बन्धित बिद्यार्थीहरुले स्वयम् उपस्थित भई यही २०७५ साल पौष १५ गते भित्र भरी बुझाउन जानकारी गराइन्छ | म्याद नाघी आएको तथा तथ्यांक गलत भरिएको कारण परिक्षा दिन नपाएमा विध्यार्थी स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्नेछा |

परिक्षा शाखा
त्रियुगा जनता क्याम्पस
गाईघाट , उदयपुर

Enter your keyword