B.Ed.(ICT) प्रथम सेमेस्टर २०७५ को दोश्रो प्रवेश परीक्षा हुने सम्बन्धमा |

B.Ed.(ICT) प्रथम सेमेस्टर २०७५ को दोश्रो प्रवेश परीक्षा हुने सम्बन्धमा |

शिक्षा शास्त्र संकाय , डीनको कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार  B.Ed (ICT ) को दोश्रो प्रवेश परिक्षा निम्नानुसार मिति र समयमा संचालन हुने भएकोले पहिलो प्रवेश परिक्षामा समावेश हुन नसकेका ICT अध्ययन गर्न चाहने विध्यार्थीहरुलाई जानकारी गराइन्छ  |

तपसिल

मिति :- २०७५/०८/०७ गते

समय :- दिनको  १ बजे  |

क्याम्पस प्रमुख

त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस ,गाईघाट उदयपुर

Enter your keyword